زنان بیشتر برای صلح بیشتر!

در اینجا دستور کار کنگره بین المللی که برگزار خواهد شد:

  • اکتبر 18 ، ۲۰۱۹ از 2 صبح تا 5 بعد از ظهر در تالار Colbert از مجمع ملی-پاریس
  • 19 اکتبر ، ۲۰۱۹ از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر تئاتر گل سرخ باد-Villeneuve d ' Ascq

ثبت اجباری به دلیل اقدامات امنیتی مجمع ملی: hdef@merespourlapaix.org (نام ، نام ، تاریخ و محل تولد و ملیت)

اطلاعات و تماس: قرن دیویته: ۰۶ ۸۶ ۱۶ ۲۳ ۴۳

برنامه کنگره MPP