نمایشگاه 25 سال ما می رسد در Pyées Midi

بیا دیدار این زنان و گوش دادن به داستان های خود را.

این نمایشگاه با سالن نمایشگاه رسانه در Tournefeuille تا ۱۹ ژوئن در انتظار شماست.